در قسمت قبل این نوشته ما به داشتن یک فکر قوی در حیطه کسب و کار اشاره کردیم 

12222

امروز سعی می کنم در ادامه مطلب قبل به نکات مهم اشاره کنم

بازاریابی یک علم رفتاری و تکنیک گفتاری است به شکلی انسان ها با اراپه رفتار و مکمل گفتار می توانند راه قلب فرد دیگری را باز و نفوذ کنند ‍س اگر شما یک بازاریاب باشی که برد کردی و می توانی با اراپه خدمات متناسب کاری خود به افراد نفوذ کرده اراپه خدمت کنی .

باید دانست اراپه خدمت تنها فروش ابتدایی نیست بلکه ‍شتیبانی بعد ان هم ملاک است .

در دنیای امروز و در گوشه و کنار ما ‍پر است از ایده های خلاقانه که می توانند در فروش و کسب راه های سود کمک کنند اما چرا ما انها را نمی بینیم و تنها افراد محدود انها را می بینند و از آن راه کسب در آمد می کنند ؟!

ذهن من پر است از سئوال های بی جواب و چرا هایی که به واقع جوابی روشن از انها ندارم !

کشور چین با این همه جمعیت و شرایطی که دارند در حال حاضر قطب اقتصاد دنیا مخسوب می شوند چرا ؟ چون خلاق هستند ؟ بله چرا با تردید مطلب را می خوانید آنها خلاق ترین افراد دنیا هستند

 

ادامه دراد …

 قسمت اول را در این لینک ببینید