امروزه با توجه به شیوع کرونا و اهمیت خرید های اینترنتی داشتن یک وب سایت برای خرید های اینترنتی از واجبات در حوزه فروش و بازاریابی در دوران امروز شده است و کسانی که از این مهم شانه خالی می کنند و این حوزه را بی اهمیت می شمارند به مرور زمان از میان خواهند رفت

شرکت طراح ایده نوتاش با برند تهران دیزاینر با ساخت و راه اندازی وب سایت داروخانه توانسته است دراین حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد و با موفقیت به مدیران این حوزه کمک کند