مذاکره را می خواهیم در در این مطلب باز کنیم مفهوم مذاکره در ایران و جهان و نقش این اصل در فروش است 

ابتدا تعریف مذاکره در ویکی پدیا :

مذاکره(به انگلیسی: Negotiation) گفتگویی میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هدف دستیابی به یک درک مشترک، رفع نقاط اختلاف، یا رسیدن به منفعتی در نتیجهٔ آن گفتگو، ایجاد توافق در خصوص دوره‌های اقدام، چانه زنی برای منفعت گروهی یا جمعی، یا حصول نتیجه‌ای رضایتبخش برای منفعت تمامی افراد یا گروه‌های درگیر در فرایند مذاکره، انجام می‌شود.
مذاکره فرایندی است که در آن هر طرف درگیر در مذاکرات می‌کوشد تا منفعتی برای خودش در پایان مذاکرات بدست آورد. مذاکره با هدف دستیابی به مصالحه انجام می‌شود. مذاکره در تجارت، سازمان‌های غیرانتفاعی، ادارات دولتی، رویه‌های قضائی و میان ملت‌ها و در شرایطی از زندگی فردی مانند ازدواج، طلاق، بچه دار شدن و یا زندگی روزمره اتفاق می‌افتد. مطالعه این موضوع “نظریه مذاکره” نامیده می‌شود. مذاکره کنندگان حرفه‌ای اغلب در این زمینه تخصص دارند مانند مذاکره کنندگان اتحادیه‌ای، مذاکره کنندگان تملک‌های اهرمی، مذاکره کنندگان صلح، مذاکره کنندگان مخاصمات، یا هر کس دیگری که تحت عناوینی مانند دیپلماسی، قانونگذار یا کارگزار کار می‌کند.

تعریف مذاکره در واژه یاب :

  • مذاکرهلغت نامه دهخدامذاکره . [ م ُ ک َ رَ ] (از ع اِمص ) مکالمه . گفتگو : در میان مذاکره وی را گفتم هر چند تو در روزگار سلطانان گذشته …
  • مذاکرهفرهنگ فارسی معین(مُ کِ رِ) [ ع . مذاکرة ] (مص ل .) گفتگو کردن دربارة کاری یا امری .
  • مذاکرهفرهنگ لغت عمید(اسم مصدر) [عربی: مذاکَرَة] [mozākere] با کسی در امری گفتگو کردن.
  • مذاکرهفرهنگ واژگان مترادف و متضادبحث، صحبت، گفتگو، مباحثه، مناظره ≠ مکاتبه
  • مذاکرهفرهنگ واژه های فارسی سرهگفت و گذار، گفتگو
  • مذاکرهدیکشنری فارسی به انگلیسیdiscussion, negotiation, parley, talk
  • مذاکرهدیکشنری فارسی به عربیاستشارة , کلام , مفاوضات , مقابلة , مناقشة , موتمر

مذاکره از دیده پیتر دراکر :

هنر متقاعد کردن راز موفقیت انسانها و یا شرکتهای تجاری موفق است.

تعریف من از مذاکره :

مذاکره فرآیند پیچیده ایست از گفتار،زبان بدن،روانشناسی و آگاهی فردی که در یک نشست با هدف تعیین شده قبلی صورت می گیرد